Surnai, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Surnai, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Dara, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Dara, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Ania & Laura, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Ania & Laura, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Tess & Anu, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Tess & Anu, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Bernie, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Bernie, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

The Molloys, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

The Molloys, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

The Molloys, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

The Molloys, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

The Molloys, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

The Molloys, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Tuwan, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Tuwan, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Tess & Jacinta, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Tess & Jacinta, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Martha, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Martha, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Tess &Martha, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim

Tess &Martha, Inis Mór; Nikon F5, 28-70mm Nikkor, Kodak Tri-X © Doug Kim