Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

The train to Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

The train to Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim